Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Ơ tuần tra bảo vệ trên địa bàn tuyến
biên giới huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước (Nguồn: binhphuoc.gov.vn)

Theo đó, trên cơ sở nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thế trận “Biên phòng toàn dân” vững mạnh trong sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, hàng năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị, xã hội đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới; cập nhật nhiều nội dung vào chương trình giáo dục quốc phòng, tuyên truyền trong hệ thống nhà trường, tổ chức, đoàn thể. Vai trò của các tổ chức, các lực lượng như Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Công an… được phát huy thường xuyên đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trong tỉnh đối với công tác bảo vệ chủ quyền biên giới.

Điểm nổi bật ở Bình Phước trong thời gian qua đó là cấp ủy, chính quyền các cấp cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với cán bộ, chiến sĩ BĐBP tổ chức tuyên truyền sâu rộng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; kết hợp với giáo dục truyền thống, vì vậy đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, nâng cao nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp bảo vệ biên giới; đồng thời mối quan hệ gắn kết máu thịt giữa nhân dân với BĐBP và các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới ngày càng được củng cố vững chắc.

Anh Điểu Hoàng ở ấp Điện Ảnh, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp (Bình Phước) cho biết: “Nhờ các hoạt động tuyên truyền của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Quýt, bà con trong ấp đã nhận thức rõ ý nghĩa của việc giữ gìn biên giới ổn định từ đó động viên nhau tích cực tham gia công tác bảo vệ chủ quyền biên giới”.

Có thể thấy, các nội dung công tác bảo vệ chủ quyền biên giới trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới của tỉnh. Theo thống kê, từ năm 2008 đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh Bình Phước đã phối hợp với các lực lượng kiểm lâm, quân sự, công an trên địa bàn tổ chức tuần tra, truy quét được hơn 6.000 lần với trên 10 vạn lượt người tham gia. Các tầng lớp nhân dân đã cung cấp trên hàng nghìn nguồn tin có giá trị giúp cho BĐBP Bình Phước đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Đồng thời, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, các đơn vị BĐBP đã tổ chức tuần tra được gần 39.000 lần với 85.890 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện, bắt giữ 4.179 vụ/4.042 đối tượng vi phạm pháp luật, quy chế biên giới; xử phạt vi phạm hành chính 3,165 đối tượng vi phạm; nộp ngân sách Nhà nước hơn 18 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội biên phòng được tổ chức mới đây, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã đánh giá cao những kết quả mà lực lượng BĐBP, các lực lượng chức năng và đồng bào các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới; đó là cơ sở quan trọng để giữ vững sự ổn định và phát triển của địa phương. Tuy nhiên, công tác bảo vệ chủ quyền biên giới của tỉnh Bình Phước vẫn còn có những khó khăn, hạn chế nhất định như: đường biên giới trải dài, điều kiện kinh tế xã hội tại 3 huyện biên giới là Bù Gia Mập, Bù Đốp và Lộc Ninh còn nhiều khó khăn; sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới có lúc, có nơi chưa thực sự thường xuyên, liên tục…

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Tiến Dũng, thời gian tới tình hình khu vực, thế giới sẽ có nhiều diễn biến phức tạp; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới sẽ ngày càng nặng nề hơn. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, Bình Phước sẽ tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các chính sách ưu tiên, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng biên; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân…

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng BĐBP và đồng bào các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh, tin tưởng công tác bảo vệ chủ quyền biên giới của tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục thu được những kết quả tích cực; góp phần xây dựng thế trận “Biên phòng toàn dân” vững chắc; nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Quang Minh