Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân khẳng định: Đây là dịp thuận lợi để các đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ chính trị có điều kiện học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề thực tiễn đang diễn ra trong tổ chức và tiến hành CTĐ, CTCT ở đơn vị cơ sở hiện nay.

Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Hải quân yêu cầu: Các đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ chính trị tham dự hội nghị tập huấn chấp hành nghiêm các quy định, tập trung theo dõi, lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung; tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần cầu thị, nắm bắt các vấn đề thật chắc, thật kỹ để sau khi hội nghị kết thúc các đồng chí về đơn vị vận dụng thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hoạt động CTĐ, CTCT tại cơ quan, đơn vị mình.

Nội dung học tập tại hội nghị gồm 6 chuyên đề: Tổ chức, phương pháp giảng bài chính trị có sử dụng trình chiếu; một số nội dung CTĐ, CTCT trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tác chiến; một số nội dung trọng tâm công tác cán bộ năm 2019; nâng cao hiệu quả công tác rà soát chính trị nội bộ phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; công tác tuyên truyền đặc biệt trong thực hiện phương án phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch ở cơ sở trong tình hình hiện nay; chế độ tiền lương và chế độ, chính sách đặc thù trong Quân đội./.

Tin, ảnh: Quang Tiến