Có thể thấy, từ năm 2012 đến nay, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được gắn với việc xây dựng đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân và các cuộc vận động như Công an Bình Dương chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; xây dựng phong cách người Công an Bình Dương bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ,… Đặc biệt, công tác xây dựng, công nhận và tôn vinh đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân đã tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong lực lượng Công an toàn tỉnh. Từ năm 2012 đến nay, đã có trên 460 lượt đơn vị Công an cấp huyện, đội, đồn, phường, trạm ở Bình Dương được công nhận là Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân.

Cùng với đó, hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, huấn luyện quân sự võ thuật đã phát huy khả năng sáng tạo, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất, nâng cao thể lực phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ. Công an tỉnh Bình Dương thường xuyên tổ chức các buổi nghe nói chuyện thời sự, giao lưu, gặp gỡ các đồng chí lão thành cách mạng nhân các ngày lễ tết của dân tộc… Các hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng đã tác động đến tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ, nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đặc biệt là đã định hướng được tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ.

Trong những năm qua, các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ cũng được quan tâm đầu tư trang bị phù hợp với tình hình mới. Công an tỉnh Bình Dương thường xuyên sưu tầm các hiện vật, bổ sung các đầu sách phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ của cán bộ, chiến sỹ. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao, huấn luyện quân sự, võ thuật cũng từng bước được hoàn thiện.

Có thể thấy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Công an Bình Dương còn được lồng ghép với phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và các phong trào, cuộc vận động khác trong lực lượng Công an nhân dân. Bám sát các phong trào thi đua, từng cán bộ, chiến sỹ đã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm; chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa, làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng,…

 

Công an Bình Dương tới tận nhà phục vụ người dân làm chứng minh nhân dân (Nguồn: Công an Bình Dương)

Trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí về an ninh trật tự là tiêu chí có tầm quan trọng và ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện của 18 tiêu chí còn lại. Theo đó, Công an Bình Dương luôn quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã để thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý về an ninh trật tự, an toàn xã hội, các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác..., góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại cơ sở.

Lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có 955 đồng chí, đang ngày càng được quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, phương tiện, trang thiết bị làm việc; thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ năm 2011 đến nay, Công an tỉnh phối hợp trường Cao đẳng An ninh Nhân dân II và Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II mở 4 lớp trung cấp Công an xã, có 421 học viên tham gia; mở 8 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã, với trên 1 nghìn lượt Công an xã tham gia.

Nhờ được củng cố toàn diện về mọi mặt, lực lượng Công an xã ở Bình Dương ngày càng vững mạnh, đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn. Trong thời gian triển khai, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” … tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Lực lượng Công an xã đã kịp thời tham mưu Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, khu dân cư thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng công tác bảo đảm, giữ vững trật tự an toàn xã hội nông thôn. Các hoạt động này đã được nhân dân đồng tình ủng hộ và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hàng năm, Công an tỉnh Bình Dương cũng ban hành kế hoạch để chỉ đạo, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vận động nhân dân tham gia cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; phòng chống ma túy, mại dâm, cờ bạc, trộm cắp tài sản; phòng chống buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những khu vực có thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án xây dựng khu, cụm công nghiệp, đường giao thông… không để kẻ xấu lợi dụng, kích động gửi đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất an ninh trật tự.

Công tác chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn cũng được quan tâm. Đến nay toàn tỉnh tiếp tục duy trì các mô hình hoạt động có hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; Câu lạc bộ chủ nhà trọ giữ gìn an ninh trật tự; mô hình camera quan sát an ninh trật tự… Các mô hình trên đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần ổn định, giải quyết kịp thời các vụ việc về an ninh trật tự, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội.

Qua 5 năm triển khai thực hiện phong trào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức, đến hành động của từng cán bộ, chiến sỹ về vị trí, vai trò của văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa trong lực lượng Công an tỉnh Bình Dương, đây là tiền đề quan trọng để xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ Công an Bình Dương văn hóa, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân góp phần quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh.Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian sắp tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện để đưa phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả./.. 

K.V