Đại tướng Lương Cường kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại Quân đoàn 4.

Theo báo cáo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, từ đầu năm 2019 đến nay, Quân đoàn 4 đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác Đảng, công tác chính trị; tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Các đơn vị trong Quân đoàn luôn bám sát địa bàn, thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững chắc. Cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác giáo dục chính trị, pháp luật, quản lý tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động nắm bắt, giải quyết tư tưởng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong đơn vị, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị và địa phương nơi đóng quân, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ…

Phát biểu tại buổi làm việc, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đề cao trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì làm gương cho cấp dưới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

Hướng tới Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 cần quán triệt, triển khai hiệu quả công tác chuẩn bị toàn diện, chu đáo, bảo đảm cho Đại hội diễn ra đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt nhất; trước mắt cần lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019./.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN