Quang cảnh Hội nghị. 

Thời gian qua, Đảng ủy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác.Trong đó, duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong lãnh đạo một số mặt công tác có nội dung còn hạn chế như: công tác xây dựng chính quy, sắp xếp trật tự nội vụ còn hạn chế; năng lực quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết lãnh đạo của một số ít cấp ủy và cán bộ, đảng viên còn hạn chế.

Bên cạnh khắc phục những mặt còn tồn tại, 6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Lữ đoàn xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, trong đó thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành 100% nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện giai đoạn 2, quân số tham gia đạt 98,5% trở lên, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có từ 75% - 85% khá giỏi (Trong đó có trên 50% nội dung đạt giỏi. Lãnh đạo các tổ chức đảng làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVII)./.

Tin,ảnh: Thành Tâm