Quang cảnh buổi làm việc.

Đối với lĩnh vực đào tạo, hai bên đã thảo luận về khả năng hợp tác xây dựng mô hình đào tạo ứng dụng công nghệ số 4.0 nhằm tăng cường hiệu quả dạy - học và tiếp cận “nhà trường thông minh”; xây dựng cơ sở dữ liệu, học liệu, thư viện đào tạo trực tuyến, ngoại tuyến (dạng Edumall) cùng các nội dung cơ sở, kỹ thuật nền tảng; xây dựng hệ thống đánh giá kết quả học tập trực tuyến.

Ngoài ra, hai bên cũng bàn bạc, thống nhất việc xúc tiến đào tạo chuyên biệt về hệ thống điều khiển động lực trên tàu, hệ thống thủy lực, khí nén...; hợp tác đào tạo sau đại học ở một số lĩnh vực như tự động hóa, cơ kĩ thuật, cơ khí động lực và công nghệ thông tin. Hỗ trợ nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên thông qua các khóa giảng ngắn hạn về việc khai thác hiệu quả các phần mềm mô phỏng (ANSYS, AVR-BOOST, LabVIEW, POWERSIM...); Trong lĩnh vực công nghệ, hai đơn vị  đã thảo luận để nâng cao hợp tác trong công nghệ tính toán, thiết kế các thiết bị dưới nước, công nghệ xử lý ảnh tốc độ cao, công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ nhận dạng các đối tượng chuyển động, công nghệ thực tế ảo…

Đoàn công tác Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh thăm phòng thực hành Tuabin khí.

Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện cho các giảng viên Học viện Hải quân tham gia vào các nhóm nghiên cứu, hợp tác thực hiện một số nhiệm vụ như thiết kế, chế tạo thiết bị phục vụ cho điều khiển, giám sát hệ động lực; xây dựng các phần mềm mô phỏng thiết bị phức tạp và các phòng thực hành, thực nghiệm ảo ứng dụng công nghệ thực tế ảo; hợp tác, giúp đỡ cán bộ, giảng viên Học viện Hải quân nâng cao năng lực và kỹ năng viết các bài báo quốc tế.

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực quan trọng như: chẩn đoán, sửa chữa các hệ thống động cơ đốt trong hiện đại; thiết kế chế tạo các phụ tùng thay thế; phát triển ứng dụng công nghệ mô phỏng, công nghệ thực tế ảo cũng được hai bên quan tâm, hợp tác và chuyển giao.

Được biết, đây là lần thứ 2 Học viện Hải quân và Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh tổ chức thảo luận, tìm kiếm khả năng hợp tác nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ. Hội nghị này là dịp để đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học của cả hai bên có điều kiện hợp tác, nâng cao trình độ khoa học công nghệ phục vụ cho những dự án, đề tài khoa học hiện nay và trong tương lai./.

Tin, ảnh: Hồ Mão