Việc đọc báo, tạp chí của Đảng được duy trì thường xuyên tại các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Lai Châu.
(Ảnh: PA)

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã luôn bám sát đặc điểm, yêu cầu, mục tiêu, tiêu chuẩn xây dựng môi trường văn hóa quân đội. Hàng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về xây dựng môi trường văn hóa, đơn vị văn hóa; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, thực hiện tốt các biện pháp củng cố, nuôi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Trên cơ sỏ đó, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sỹ đăng ký thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp, ứng xử giữa đồng chí, đồng đội, tạo nét đẹp văn hóa trong mỗi quân nhân và tập thể quân nhân;  thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo bầu không khí đoàn kết, thân ái, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ với chiến sỹ và nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động như: “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú”, phong trào “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”...

Đồng thời, các thiết chế văn hóa như: Pa nô, áp phích, tủ sách pháp luật, hộp báo thao trường… tại đơn vị được củng cố và nâng cao được chất lượng hoạt động. Chế độ báo, tạp chí dành cho cán bộ, chiến sỹ được đảm bảo đầy đủ, góp phần nâng cao nhận thức về mọi mặt và làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ. Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng tại đơn vị luôn được quan tâm, coi trọng và duy trì thường xuyên. Qua đó tạo ra không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần tích cực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đặc biệt, việc xây dựng môi trường đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp là một trong những tiêu chí quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao thể lực cho bộ đội. Hàng năm, đơn vị đã huy động hàng nghìn ngày công của bộ đội vào ngày nghỉ, giờ nghỉ để củng cố doanh trại. Hệ thống bảng biển, pa nô, áp phích tuyên truyền cổ động được chỉnh trang, bố trí đúng nơi quy định, nhiều bồn hoa, cây cảnh được trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa hàng ngày, tạo nên không gian thoáng mát, sạch đẹp, ngăn nắp. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động khai thác các nguồn kinh phí đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, sửa sang doanh trại. Đến nay Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã bảo đảm đủ hệ thống nhà làm việc, nhà ở, nhà xe, hệ thống kho tàng, sân chơi thể thao, tường bao quanh đơn vị. Các đơn vị đã dành một diện tích khá lớn để trồng rau và chăn nuôi, đẩy mạnh tăng gia phát triển sản xuất, chỉ tiêu tăng gia hàng năm luôn đạt trên 100%, không những đảm bảo tốt đời sống bộ đội mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho cán bộ, chiến sĩ.


Chiến sĩ dân quân tự vệ Lai Châu tích cực luyện tập đội ngũ. (Ảnh: PA)

Với quan điểm, con người văn hóa là nhân tố cót lõi của môi trường văn hóa trong quân đội, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã luôn quan tâm xây dựng tập thể quân nhân vững mạnh. Thông qua việc giáo dục tư tưởng chính trị, các cơ quan, đơn vị đã không ngừng nâng cao phẩm chất, đạo đức lối sống, bồi dưỡng tình đồng chí, đồng đội, tình quân-dân, rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị phối hợp cùng với các ban, ngành của địa phương trực tiếp đến các cơ sở tham gia xây dựng làng văn hoá, thăm hỏi tặng quà cho người có uy tín, học sinh nghèo vượt khó; ủng hộ, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với các địa phương. Trực tiếp cùng nhân dân tu sửa, mở rộng đường giao thông liên bản, liên xã; giúp đỡ nhân dân tu sửa nhà cửa, khắc phục thiệt hai sau những đợt bão lũ, xây dựng cảnh quan môi trường văn hoá  “Xanh, sạch, đẹp". Đồng thời, lực lượng vũ trang tỉnh cũng triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Theo Đại tá Thào A Pinh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa tại các cơ quan, đơn vị đã góp phần quan trọng trong việc bồi dưỡng phẩm chất nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” cho mọi cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời, thông qua phong trào xây dựng môi trường văn hóa, Bộ CHQS tỉnh đã thực sự trở thành “trường học lớn”, mái nhà chung cho mỗi cán bộ, chiến sĩ học tập, rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng hoàn thiện bản thân, góp sức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với những biện pháp thiết thực, hiệu quả, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã trở thành điểm sáng về xây dựng môi trường văn hóa quân sự của quân khu 2. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện xây dựng môi trường văn hóa, đưa văn hóa quân sự thấm sâu vào đời sống bộ đội, bồi dưỡng và nâng cao phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”; từ đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, không ngừng củng cố thế trận quốc phòng an ninh của địa phương./.

Bài, ảnh: Phan Anh