Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Bộ Quốc phòng kiểm tra tại cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Bộ Quốc phòng tiến hành giám sát tại cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng; cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 1 và Lữ đoàn 170, Vùng 1.

Đối với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác giúp việc Tổng điều tra dân số và nhà ở, hướng dẫn cho các đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện; xây dựng phương án tổng điều tra dân số và nhà ở; tham gia tập huấn do Bộ Quốc phòng tổ chức, tiếp nhận, in ấn và phát hành tài liệu.

Quân chủng mở tập huấn về công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại 3 khu vực Hải Phòng, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh cho hơn 280 tổ trưởng tổ điều tra và điều tra viên; cung cấp 141 mã điều tra viên, chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tổ chức, tuyên truyền theo đúng quy định. Các đầu mối trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị và đang thực hành điều tra chặt chẽ.

Kiểm tra ghi phiếu điều tra tại cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 1.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chủng tiếp đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thành lập đường dây nóng, phân công cán bộ, thành viên theo dõi giúp đỡ và giải quyết các vấn đề phát sinh của đơn vị trong quá trình điều tra; làm tốt công tác chuẩn bị dể sẵn sàng nghiệm thu phiếu điều tra của các cơ quan, đơn vị và báo cáo lên trên theo đúng quy định.

Đối với cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tổ chức thực hiện điều tra theo đúng kế hoạch đã xác định. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc vùng đều nắm chắc đối tượng phải điều tra và đã tổng hợp danh sách gửi trên. Sáng 1/4 các đơn vị đều tổ chức lễ ra quân điều tra.

Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân trong ngày ra quân đầu tiên đã phát phiếu điều tra 190 đối tượng, làm tốt công tác tuyên truyền bằng hình thức loa phát thanh nội bộ và băng rôn khẩu hiệu.

Qua giám sát, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Bộ Quốc phòng đánh giá cao Quân chủng Hải quân, nhất là Ban chỉ đạo của Quân chủng, tổ giúp việc của các cơ quan, đơn vị và các điều tra viên bám sát hướng dẫn, tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến trình, bảo đảm chất lượng tốt. Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng cũng chỉ ra những hạn chế để các đơn vị tiếp tục hoàn chỉnh nhất là cách ghi phiếu và đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội bộ, cũng như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Tin, ảnh: Vũ Anh