Đồng chí Hoàng Trung Hải -  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: HH)

Sáng 28/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Trình bày báo cáo tổng kết, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, TP Hà Nội đạt được kết quả toàn diện. Dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, khu vực phòng thủ trên địa bàn được xây dựng toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, công nghệ và quốc phòng-an ninh. Khối đại đoàn kết toàn dân, "thế trận lòng dân" được xây dựng ngày càng vững chắc, tạo ra sức mạnh về tiềm lực chính trị, tinh thần cho khu vực phòng thủ. Thành phố cũng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh. Khu vực phòng thủ và hoạt động của khu vực phòng thủ Thủ đô ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần bảo vệ  vững chắc Tổ quốc và Thủ đô trong tình hình mới.

Hà Nội đã quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và Nhà nước, triển khai chương trình hành động với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát thực tế. Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 06-Ctr/TU ngày 12/1/2009 về thực hiện Nghị quyết số 28. Trong Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thành phố, Nghị quyết HĐND qua các nhiệm kỳ và hàng năm, Thành phố đều chú trọng nội dung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT) ngay từ thời bình, bảo đảm đúng phương châm chỉ đạo của Đảng "bảo vệ đất nước, giữ vững từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy".

Hội nghị thống nhất cao với các kết quả đạt được trên các mặt lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, năng lực tham mưu của các cơ quan quân sự, công an đối với nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang Thủ đô gắn với quá trình hoàn chỉnh thế trận của KVPT.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân của Thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa và tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” cũng như các quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, chủ động đấu tranh ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội; xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Thủ đô và Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. (Ảnh: HH)

Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp ủy, các cấp, ngành tập trung làm rõ, tạo sự thống nhất cao triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW trong thời gian tới. Trong đó, yêu cầu tiên quyết là giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Thủ đô. 

Dịp này, đồng chí Hoàng Trung Hải đã trao tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho 10 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”./.

HH