Học và làm theo Bác, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, luôn tích cực hỗ trợ người dân
xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ảnh VC.

Xác định, việc học tập và làm theo Bác không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, gần 2 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đã nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua những nội dung, biện pháp, hình thức thiết thực, hiệu quả, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đồn, trạm biên phòng, đặc điểm các địa bàn biên giới, việc học và làm theo Bác của lực lượng BĐBP tỉnh Cao Bằng đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Theo chia sẻ của đồng chí Đại tá Bùi Văn Nhị - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng, để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thực sự lan tỏa sâu rộng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chú trọng phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cụ thể, ngay sau khi có Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, Đảng ủy BĐBP tỉnh Cao Bằng đã chủ động ban hành Kế hoạch 560-KH/ĐU về “Tổ chức học tập, triển khai thực hiện chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng”; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 05, các chỉ tiêu, biện pháp trong Kế hoạch 235-KH/ĐU của Đảng ủy BĐBP tỉnh về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Song song với đó, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đồn trạm biên phòng cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; chủ động cụ thể hóa, bổ sung, hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức, tiêu chí “học tập, làm theo” sát với từng đối tượng. Trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ, từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đều chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch, đăng ký phấn đấu học tập, làm theo Bác một cách khoa học, cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, đến nay, 100% đơn vị biên phòng cơ sở của lực lượng BĐBP tỉnh Cao Bằng đã tổ chức thành công tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”. Các buổi tọa đàm này đã thu hút sự tham gia của gần 1.400 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các đơn vị kết nghĩa.

"Thông qua nội dung tọa đàm, trao đổi đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ thực sự thấm nhuần, nhận thức sâu sắc về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm lan tỏa những giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; từ đó,  động viên mọi người cùng đề cao ý thức, trách nhiệm, tự giác rèn luyện, phấn đấu học tập, làm theo Bác” - Thiếu tá Nguyễn Mạnh Kường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng cho biết.

 Một điểm nhấn nổi bật trong học và làm theo Bác ở lực lượng BĐBP tỉnh Cao Bằng đó là Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đặc biệt coi trọng phát huy tính tiền phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, bám sát phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”, tại các cơ quan, đơn vị, đồn, trạm biên phòng thuộc lực lượng BĐBP tỉnh Cao Bằng, đội ngũ cán bộ chủ trì cơ bản đã nêu cao trách nhiệm làm gương trước đơn vị; cấp trên làm gương cho cấp dưới; đảng viên làm gương cho quần chúng; thực hiện “nói đi đôi với làm”, chú trọng gắn “học tập” với “làm theo” Bác. Trong đó, với phương châm lấy “làm theo” là trọng tâm và bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thực sự tạo được sức lôi cuốn quần chúng cùng học tập, noi theo. Đồng thời, để việc thực hiện Chỉ thị 05 trong các cơ quan, đơn vị ngày một đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ, Đảng ủy, chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng còn luôn chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; chỉ đạo làm tốt việc sơ kết, kịp thời rút kinh nghiệm để nhân lên những cách làm hay, những biện pháp thực hiện có hiệu quả.

Được biết, trên cơ sở học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, quá trình thực hiện Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), tập thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Cao Bằng đã luôn chủ động tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo gắn với củng cố quốc phòng, an ninh… Đã có trên 3.000 lượt chiến sĩ “quân hàm xanh” không quản khó khăn, vất vả, vượt núi, xuyên rừng đến các xóm, bản biên giới, thực hiện “4 cùng” (Cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng dân tộc, cùng làm) với đồng bào các dân tộc vùng biên giới. Chính thông qua công tác vận động quần chúng, những người lính biên phòng đã đưa văn hóa, y tế về thôn, bản; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói, giảm nghèo, phát triển sản xuất… Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng đã cử hàng chục lượt cán bộ tăng cường cho các xã, thị trấn biên giới, tham gia giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch xã; hơn 100 đồng chí đảng viên các đồn biên phòng về sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ thôn, bản biên giới, đóng góp tích cực vào củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ đồng bào các thôn, bản vùng biên sửa chữa, làm mới trên 10 km đường giao thông; tu sửa 11 nhà văn hóa và gần 100 nhà của các hộ nghèo, hộ gia đinh chính sách; vận động, giúp đỡ 120 hộ dân của 18 xóm, bản di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; hỗ trợ giúp hàng trăm lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững…; giúp các xã, thị trấn khu vực giáp biên củng cố 123 tổ chức chính trị, xã hội; kiện toàn 51 chức danh cán bộ cơ sở; tạo nguồn và kết nạp 19 đảng viên mới…

Có thể thấy, việc thực hiện Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trong lực lượng BĐBP tỉnh Cao Bằng đã trở thành động lực quan trọng để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời góp phần không ngừng củng cố mối quan hệ gắn bó đoàn kết quân dân.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những nội dung, biện pháp thiết thực, hiệu quả; qua đó góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị, đồn, trạm vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới./.

Đại tá Nguyễn Văn Chất