Toàn cảnh Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 của Học viện Chính trị. (Ảnh: PA)

Trong lời phát biểu khai giảng năm học mới, Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị khẳng định, năm học 2018 - 2019, nhà trường đã tích cực khắc phục mọi khó khăn, không ngừng đổi mới chương trình, nội dung đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, chú trọng cập nhật những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn; thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị các cấp, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho học viên trong toàn học viện... Đặc biệt, năm học 2018 - 2019 vừa qua, Học viện Chính trị đã có 55 đồng chí đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp học viện; xét và đề nghị công nhận 13 nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng. 100% học viên có kết quả học đạt yêu cầu, trong đó có 99,4% đạt khá, giỏi; 100% học viên rèn luyện tốt và khá.

Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng năm học 2019 - 2020. Ảnh: PA

Cùng với nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Trong năm học 2018-2019, học viên có hơn 200 đề tài, chương trình nghiên cứu, trong đó có 1 công trình cấp quốc gia, 6 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 21 đề tài cấp ngành, 57 đề tài cấp học viện, 30 đề tài lịch sử quân sự và 32 đề tài tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo”... Những kết quả trên góp phần tích cực cho nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên, học viên. Đồng thời, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn được nghiên cứu phát triển, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Kết thúc năm học 2018 - 2019, Học viện Chính trị có 07 tập thể được tặng Cờ thi đua, 28 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng, 15 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến, 6 đồng chí được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân… Học viện tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ được giao, dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng toàn quân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học mà Học viện Chính trị đã đạt được trong năm học vừa qua. Học viện Chính trị cùng với Học viện Quốc phòng và Học viện Lục quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Quân đội theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư.

Trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu, trong năm học 2019 - 2020, tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên, chiến sĩ của Học viện Chính trị cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị về nhiệm vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo sự thống nhất về nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho các lực lượng của Học viện; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời cập nhật những chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước; tiếp tục cụ thể hóa Chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo của Bộ Quốc phòng sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của Học viện, đảm bảo có tính khả thi cao; tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá mà Đảng ủy Học viện đã xác định theo định hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa". Nhà trường cần chuyển từ giảng dạy chủ đề sang chuyên đề, nâng cao chất lượng bài giảng; đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lượng các đề tài khoa học cấp cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức… Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn bó lâu đời giữa nhà nước, quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia.../.

Phan Anh