Học viên lớp Đào tạo Hạ sĩ quan Chỉ huy khóa 46 phát biểu cam kết với chương trình được đào tạo, huấn luyện.

Ngày 17/6, tại Quảng Ninh, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 – Vùng 1 Hải quân đã tổ chức Lễ khai giảng đào tạo Hạ sĩ quan Chỉ huy (HSQCH) khóa 46 năm 2019.

Khóa đào tạo này có 145 học viên được đào tạo theo các chuyên ngành: Tiểu đội trưởng Hải quân đánh bộ, Khẩu đội trưởng Đại liên, Khẩu đội trưởng Cối 60 mm, Khẩu đội trưởng Cối 82 mm, Khẩu đội trưởng DKZ 82-b10, Khẩu đội trưởng Pháo 76.2 mm, Khẩu đội trưởng Súng máy phòng không 12.7 mm và Khẩu đội trưởng Pháo 37 mm.

Sau 5 tháng huấn luyện, các học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về kỹ chiến thuật các chuyên ngành, trọng tâm là kỹ chiến thuật cấp tổ, tiểu đội, khẩu đội. Cuối khóa, đơn vị sẽ tổ chức diễn tập vòng tổng hợp nhằm hệ thống toàn bộ kiến thức kỹ, chiến thuật từ giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành trú quân chiến đấu, làm công tác chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu, đổ bộ tiến công.

Để làm tốt công tác đào tạo lần này, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 147 đã chỉ đạo đơn vị chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất huấn luyện, sổ sách, giáo án đầy đủ, chất lượng. Tiếp tục quán triệt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện, nâng cao sức khỏe dẻo dai của bộ đội. Chấp hành nghiêm các quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phải thực sự tâm huyết, duy trì nghiêm nề nếp chế độ; tổ chức điều hành huấn luyện, luyện tập phải chặt chẽ, thống nhất, khoa học và luôn bám sát bộ đội. Thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua, tổ chức hội thi, hội thao, kiểm tra, đánh giá khách quan cụ thể, tỉ mỉ, chỉ ra khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện để kịp thời rút kinh nghiệm./.

Tin, ảnh: Đoàn Hiệp - Văn Dương