Quang cảnh tại Đại hội

Ngày 10/10, tại thành phố Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ VIII (giai đoạn 2013-2018).

Báo cáo tại Đại hội cho biết, 5 năm qua, phong trào Thi đua quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng của lực lượng vũ trang tỉnh đã phát triển toàn diện, đúng định hướng, được duy trì thường xuyên, liên tục, gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội; thực sự là động lực tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng, diện mạo của từng cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, chất lượng tổng hợp và trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống…

Với những kết quả đạt được, lực lượng vũ trang tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi ghi nhận những thành tích mà lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đề nghị thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; triển khai kịp thời nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Kết hợp chặt chẽ phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh với phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các cấp trong tỉnh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phải thể hiện vai trò của đội quân công tác; tăng cường bám sát địa bàn, sâu sát dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng...

Đại hội đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Bằng khen của Quân khu 5 cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen của cho nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018./.

Tin, ảnh: Phi Em