Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Long Phú
sửa chữa đường tại xã Trường Khánh

Trong giai đoạn 2016 - 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức vận động và xây tặng được 73 căn nhà Tình nghĩa, tình đồng đội, đại đoàn kết và nhà tình thương, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho các đối tượng; cấp phát 74.316 suất cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong thực hiện phong trào thi đua “LLVT tỉnh Sóc Trăng chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Để đạt được những kết quả trên, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được 54 cuộc, với 2.276 lượt người tham gia; nhiệm vụ quốc phòng - an ninh âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch được 3.097 cuộc, có hơn 200 ngàn lượt người dự. Đề nghị với ngành chức năng công nhận 70/80 xã đạt tiêu chí về xây dựng dân quân “Vững mạnh rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng. Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai được 52 vụ, có 324 lượt đồng chí tham gia; tổ chức phát động thi đua, giáo dục chính trị cho các đối tượng được 2.187 cuộc, có 170.766 lượt người dự; tổ chức tuần tra, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn theo Nghị định 77 của Chính phủ được 5.759 cuộc, có 31.758 lượt đồng chí tham gia. Tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đúng nội dung, đạt 100% theo kế hoạch đề ra.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới, quy chế dân chủ ở cơ sở, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội luôn được đẩy mạnh, đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể các cấp thực hiện có hiệu quả một số công trình giao thông, thủy lợi, trường học, từ nguồn vốn chương trình đã xây dựng được 5 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài 31,5 km; gia cố, sửa chữa lộ đal sạt lún 56,95 km; phát quang trên 300 km; đắp bờ bao, kè lộ đal sạt lở, gia cố móng cầu, sửa chữa 18 cây cầu gỗ; sửa chữa 17 căn nhà cho các đối tượng, có hơn 1.000 lượt đồng chí tham gia. Tổ chức thành công hoạt động “Tết quân - dân” tại 6 xã, với tổng kinh phí trên 27 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong LLVT tỉnh còn phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, kết hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng; tổ chức thăm tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, các cơ sở tôn giáo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.015 suất; trao tặng 143 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, với số gần 15 tỷ đồng. Hỗ trợ xây tặng 73 căn nhà tình nghĩa, tình đồng đội, đại đoàn kết và Nhà tình thương cho các đối tượng. Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh tổ chức cấp phát 74.316 suất cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đến điều trị bệnh tại bệnh viện, qua đó giúp nhiều hộ dân xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Qua thực hiện các phong trào đã có 57 tập thể và 124 cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Đại tá Đỗ Tiến Sỹ, Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng cho biết: Trong giai đoạn 2018 - 2020, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng nông thôn mới; quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân rộng mô hình “Xây dựng xã vững mạnh về quốc phòng, kết hợp chung sức xây dựng nông thôn mới”; phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sĩ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là ở các đơn vị đã được ký kết; gắn chặt công tác xây dựng nông thôn mới với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và làm tốt công tác vận động quần chúng; kiên quyết chống mọi biểu hiện cơ hội, thực dụng, tha hoá về đạo đức, lối sống; vi phạm dân chủ, vi phạm kỷ luật khi quan hệ với nhân dân. Tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, quốc phòng, an ninh; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động cách mạng do địa phương tổ chức.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, LLVT tỉnh Sóc Trăng tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quân đội./.

 

 

Thanh Nam