Đại tá Đào Ngọc Quỳ phát biểu tại lễ khai mạc.

Ngày 19/8, Cục Hậu cần Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019. Đại tá Đào Ngọc Quỳ, Chính ủy Cục Hậu cần Hải quân dự và phát biểu chỉ đạo. Tham gia hội thi có 21 thí sinh là cán bộ chính trị các đơn vị trực thuộc Cục Hậu cần Hải quân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Đào Ngọc Quỳ nhấn mạnh: Hội thi lần này nhằm nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên các cấp, phát hiện các nhân tố mới để bồi dưỡng, nhân rộng; đồng thời thúc đẩy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp; là điều kiện và cơ hội tốt để mỗi cán bộ chính trị được nghiên cứu, học tập, trao đổi, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng.

Thí sinh tham gia thi thuyết trình.

Hội thi diễn ra với 3 phần: Thi soạn đề cương tuyên truyền; thi thuyết trình; thi kiến thức, nghiệp vụ báo cáo viên. Nội dung hội thi tập trung vào: Luật Biển Việt Nam năm 2012, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; các điển hình tiên tiến xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Cục Hậu cần Hải quân; về đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ; những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, 7, 8, 9 (khóa XII); tuyên truyền về biển, đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và các hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam đối với nhiệm vụ làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới; các chuyên đề thông báo thời sự hàng tháng; nhận thức và nghiệp vụ báo cáo viên.

Ngay sau khai mạc, các thí sinh đã tham gia thi kiến thức, nghiệp vụ báo cáo viên và thi thuyết trình.

Tin, ảnh: Hương Giang