Đợt thi đua diễn ra trong 30 ngày, từ ngày 7/4 đến ngày 7/5, nhằm chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019), gắn với kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019); 64 năm Ngày truyền thống Quân chủng Hải quân (7/5/1955-7/5/2019).

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân dự và chỉ đạo, yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, cơ quan, đơn vị phải tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu thi đua đã xác định. Trong 30 ngày thi đua cao điểm, phấn đấu mỗi cơ quan từ cấp phòng, ban và tương đương trở lên có ít nhất một công trình, sản phẩm cụ thể thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và các ngày lễ, kỷ niệm. Các cơ quan phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp quán triệt và thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua gắn với thực hiện tốt trách nhiệm “nêu gương” theo Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 55 của Bộ Chính trị, Quy định số 101 của Ban Bí thư và Quy định 646 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; đẩy mạnh thi đua cao điểm với các biện pháp kiểm tra, giám sát của các tổ chức, các cấp, các ngành, kịp thời ngăn ngừa và xử lý nghiêm những tập thể, các nhân vi phạm kỷ luật.

Đợt thi đua cao điểm này với ba nội dung, chỉ tiêu chủ yếu: Vững ý chí, chắc niềm tin, nêu gương, trách nhiệm; Chủ động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Theo đó, các cơ quan tập trung giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng nhận thức sâu sắc về giá trị lịch sử, nhất là đường lối chính trị, quân sự đúng đắn của Đảng; sức mạnh tinh thần của dân tộc, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của thực dân, đế quốc đối với đất nước; bối cảnh, diễn biến; ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động, sáng tạo, chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Ký giao ước thi đua

Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan đẩy mạnh phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi”; huấn luyện bảo đảm 100% nội dung, thời gian, quân số, kiểm tra 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên khá, giỏi. Toàn cơ quan Bộ Tư lệnh phấn đấu trong thời gian diễn ra đợt thi đua cao điểm không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong tham gia giao thông do lỗi chủ quan; thực hiện nghiêm Chỉ thị của Tư lệnh Hải quân về việc không khói thuốc lá trong Quân chủng…

Tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và hoạt động chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thường xuyên chăm lo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và hậu phương Quân đội./.

Tin, ảnh: Vũ Anh - Phong Lê