Toàn cảnh lễ mít tinh.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) là một yêu cầu đòi hỏi cấp thiết mang tính bắt buộc từ nhận thức chung của cộng đồng, đây cũng chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Quân đội. Với tinh thần “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, cộng đồng giúp nhau phòng chống thiên tai”, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 luôn tích cực, chủ động tham gia PCTT, TKCN bảo vệ tài sản của Nhà nước, Quân đội và nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh gắn với xây dựng địa bàn an toàn. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn luôn làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác PCTT, TKCN; tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa, nâng cao năng lực PCTT của các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân đoàn, coi đây là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”.

Hằng năm, Quân đoàn 2 thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống lụt bão, cháy nổ, cháy rừng và TKCN; đồng thời tổ chức luyện tập, diễn tập thuần thục các phương án, bảo đảm lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương ứng phó kịp thời, có hiệu quả các tình huống thiên tai, bão lũ, PCTT, TKCN… Đặc biệt năm 2018, Quân đoàn đã điều động cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 phối hợp với UBND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh diễn tập PCTT, TKCN bảo đảm an toàn tuyệt đối, được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao.


Các đại biểu tham quan trưng bày vật chất, trang bị, phương tiện làm nhiệm vụ PCTT, TKCN.

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân 2 đoàn tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hậu quả do thiên tai gây ra; tăng cường công tác huấn luyện nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy điều hành và năng lực TKCN cho các lực lượng; cụ thể hóa nội dung huấn luyện về cứu hộ, cứu nạn thành kế hoạch, chương trình, nội dung thống nhất để tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao năng lực TKCN cho cán bộ, chiến sĩ trong xử lý các tình huống thiên tại.

Kết thúc Lễ mít tinh, các đại biểu tham quan cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 thao diễn nội dung lái tàu xuồng cứu nạn, cơ động lực lượng lên xe làm nhiệm vụ xử lý mạch sủi thân đê và tham quan trưng bày vật chất, phương tiện PCTT, TKCN của đơn vị./.

Tin, ảnh: Minh Phong