Chiều ngày 22/5, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), Học viện Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn (2014 - 2019). Hội nghị nhằm đánh kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động (CVĐ); xác định phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc của Học viện.

Nhận thức rõ việc thực hiện CVĐ do Quân ủy Trung ương phát động là nội dung cụ thể hóa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Quân đội, Quân chủng, Học viện; vừa là mục tiêu, là động lực, đồng thời là giải pháp thực tiễn mang tính cơ bản, tác động toàn diện đến kết quả xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức và cá nhân, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục,tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản của CVĐ; khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ trong toàn Học viện; coi việc thực hiện CVĐ là công việc thường xuyên hằng ngày, vừa là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân” trong giai đoạn mới.

 


Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ nhận khen thưởng.

Qua quá trình thực hiện, CVĐ đã trực tiếp góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Học viện. Đồng thời, tạo động lực mới, thúc đẩy cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Học viện nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong đó, nổi bật là kết quả đổi mới quy trình, nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp dạy - học theo chuẩn đầu ra, lấy người học làm trung tâm, kết hợp truyền đạt kiến thức với phát triển năng lực, phẩm chất toàn diện của người học. Học viện đã ứng dụng hiệu quả các tiêu chí của phương pháp CDIO để đổi mới 20 chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, triển khai đồng bộ phương pháp dạy, học “Tích cực - sáng tạo - hợp tác” ở tất cả các môn học. Chất lượng đầu ra tất cả các loại hình đào tạo của Học viện ngày càng được nâng lên, học viên tốt nghiệp ra trường có đủ phẩm chất, năng lực đảm nhiệm các cương vị, chức trách được giao.

Trong 5 năm Học viện đã có 308 dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học các cấp được nghiệm thu, 08 sáng kiến cấp Quân chủng được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn. Biên soạn, in ấn 321 giáo trình, tài liệu. Tham gia “Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo” toàn quân năm 2018, 2019 đều đạt giải Nhất. Thường kỳ (2 năm/lần) tổ chức hội thi “Sáng tạo mô hình tàu chiến đấu” mang tính đặc thù của Học viện, tạo sân chơi khoa học lành mạnh, bổ ích cho giảng viên, học viên. Duy trì, phát huy hiệu quả Trung tâm học liệu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; giai đoạn 2011 - 2016, Học viện được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập.

Một số phong trào, mô hình sáng tạo đã được triển khai hiệu quả ở Học viện như: Phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Đẩy khá, xóa yếu, vươn lên giỏi”, Mô hình “Giảng đường 2 không, 3 nhất” trong giảng dạy, học tập; “Hành trình về nguồn” trong giáo dục truyền thống cho học viên; “Ngày Chủ nhật đỏ” hiến máu nhân đạo của đoàn viên thanh niên. Mô hình “Câu lạc bộ tài năng trẻ”, “Câu lạc bộ ngoại ngữ”, “Học viên 5 tốt”, “Lớp học viên học tập giỏi, rèn luyện tốt, kỷ luật nghiêm”, “Bồi dưỡng kỹ năng cho học viên”. Hiệu quả từ cách làm mới đã góp phần quan trọng thực hiện nội dung CVĐ và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng nề nếp chính quy của Học viện.

Thông qua Cuộc vận động đã góp phần khơi dậy tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí. Các cơ quan, đơn vị của Học viện đã tổ chức kết nghĩa với 09 cấp uỷ, chính quyền địa phương và 21 cơ quan, đơn vị trên địa bàn; phối hợp với tỉnh Khánh Hòa, Đắc Lắc tổ chức 88 buổi với 36.051 lượt người nghe thông tin về tình hình biển, đảo. Qua đó, giúp tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân. Hình ảnh và ấn tượng tốt đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” tiếp tục được củng cố vững chắc trong lòng chính quyền, nhân dân các địa phương. 5 năm liên tục (2014-2019) Học viện được tỉnh Khánh Hoà tặng Bằng khen vì đã có thành tích tốt trong công tác dân vận.

Từ thực tiễn thực hiện CVĐ đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, điển hình được đề nghị biểu dương, khen thưởng, đây là những tấm gương ưu tú, những bông hoa đẹp trong thực hiện CVĐ ở Học viện Hải quân, góp phần làm sáng đẹp thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân” trong giai đoạn mới.

 Đại tá Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện ghi nhận, biểu dương những thành tích của tập thể, cá nhân đã đạt được trong 5 năm thực hiện CVĐ; đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 788 của Thường vụ QUTW, Chỉ thị 1213 của Thường vụ ĐUQC, các kế hoạch, hướng dẫn của Học viện về CVĐ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách hồ Chí Minh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" .

Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị, động cơ trách nhiệm, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; khắc phục có hiệu quả khâu yếu, mặt yếu; tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kích lệ, động viên phát triển các mô hình, cách làm mới, sáng tạo hiệu quả..., gắn với việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Xuân Vũ, Đức Lợi