Chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội và tăng cường xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là hai mặt của quá trình xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Trong bài viết: Sự lạc lõng của luận điểm “Phi chính trị hoá” quân đội, Đại tá Vũ Khanh, Viện Chiến lược quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã vạch trần sự phi lý và nguỵ tạo của cái gọi là “phi chính trị hóa” quân đội.

Trong những năm qua, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thì một số thế lực thù địch, phản động tìm cách đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống lại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Chúng biết rất rõ rằng, quân đội là lực lượng nòng cốt của Đảng và Nhà nước ta, là lực lượng chuyên chính vô sản bảo vệ thành quả cách mạng, do đó nếu làm suy yếu quân đội, chúng sẽ có cơ hội để chuyển hóa Việt Nam đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Một trong những nội dung các thế lực này tập trung chống phá là lĩnh vực chính trị tư tưởng, trong đó có đòi hỏi phi lý về “phi chính trị hóa” quân đội.

Theo họ, lực lượng vũ trang không phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam mà phải “trung lập về chính trị”, “phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức chính trị nào” v v và v v… Luận điểm này cũng được một số phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài cổ súy, đặc biệt các thế lực thù địch ở nước ngoài đã chớp cơ hội tuyên truyền xuyên tạc chức năng nhiệm vụ của Quân đội nhân dân hòng chia rẽ quân đội với Đảng, quân đội với nhân dân và quân đội với công an…Ở trong nước, một số người muốn đánh bóng tên tuổi của mình và một số kẻ cơ hội chính trị, trục lợi cá nhân cũng a dua, “theo đóm ăn tàn”…

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các trang mạng xã hội Internet, cái gọi là “các nhà đấu tranh cho dân chủ” đã “lớn tiếng” phê phán quy định “lực lượng vũ trang nhân dân phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam” trong Hiến pháp. Theo những người này, quân đội là công cụ của nhà nước, nên chỉ phục tùng nhà nước, chứ không phục tùng và chịu sự lãnh đạo của bất cứ chính đảng nào; hoặc nhiệm vụ của lực lượng vũ trang chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân, nên chỉ phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào... Khi nghe những lập luận này, những người nhẹ dạ, cả tin dễ bị mắc lừa bởi thứ lý luận hổ lốn mà không biết rằng, đây là thủ đoạn nhằm chuyển lập trường chính trị của lực lượng vũ trang cách mạng sang lập trường của bọn cơ hội chính trị, của giai cấp tư sản!

Họ đòi quân đội, công an phải “trung lập về chính trị”, tức là không tham gia hoạt động chính trị và khi biến động xảy ra thì quân đội và công an hãy “đứng ngoài cuộc”, không đứng về phe nào. Họ ra sức bôi nhọ, nói xấu, đòi xóa bỏ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Đồng thời, họ dựng chuyện, bóp méo các sự kiện lịch sử có quân đội tham gia, thổi phồng khuyết điểm của một vài đơn vị quân đội, công an và một bộ phận quân nhân, chiến sĩ công an trong quá trình làm nhiệm vụ; hạ thấp uy tín của lãnh đạo quân đội, công an qua các thời kỳ; tuyên truyền xuyên tạc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta đối với quân đội và công an trong một số sự kiện; lợi dụng sự bất mãn của một số cán bộ quân đội, công an, trong đó có một số cán bộ cấp cao để tuyên truyền xuyên tạc nói xấu Đảng hòng làm cho quân đội, công an mất uy tín trong nhân dân, hạ thấp vị thế của quân đội, công an trong xã hội... từ đó mà vô hiệu hóa vai trò của quân đội và công an trong cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng.

Mục tiêu của chúng là thúc đẩy sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ quân đội, làm cho quân đội ta xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; biến chất về chính trị, tiến tới vô hiệu hóa vai trò của quân đội là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đây là những thủ đoạn rất tinh vi và thâm độc, nhưng không có cơ sở cả về lý luận và thực tiễn và chỉ có thể đánh lừa được những người nhẹ dạ, cả tin.

Một là, cần khẳng định rằng, trên thế giới không có một quân đội của một quốc gia nào “trung lập về chính trị” hay “đứng ngoài chính trị” vì quân đội là công cụ bạo lực vũ trang của chính quyền. Cách đây hơn 200 năm, Clausewitz nhà lý luận quân sự nổi tiếng của nước Phổ đã nói rằng: “Chiến tranh là sự kế tục của chính trị”, trong khi quân đội ra đời để đáp ứng nhu cầu của chiến tranh. Luận điểm này được thừa nhận rộng rãi trong cả khoa học quân sự tư sản lẫn khoa học quân sự vô sản. Chính V.I. Lê-nin cũng đánh giá cao luận điểm này. Vì vậy, khi đã thừa nhận “chiến tranh là sự kế tục của chính trị” thì tất yếu phải thừa nhận: không bao giờ và không ở đâu có thứ quân đội “đứng ngoài chính trị”, hoặc “trung lập về chính trị”, bởi bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng có mục tiêu chính trị, phản ảnh lập trường chính trị của các bên tham chiến và quân đội của các bên tham chiến đều được lực lượng chính trị cầm quyền tổ chức, giáo dục để thực hiện mục tiêu chính trị đó của cuộc chiến tranh.

Lịch sử đã chứng kiến hàng nghìn vụ đảo chính trên thế giới từ xưa đến nay và có những giai đoạn, đảo chính quân sự xảy ra như cơm bữa ở châu Phi. Chỉ tính riêng ở Thái Lan, trong hơn 70 năm qua, quân đội đã thực hiện 19 lần đảo chính và âm mưu đảo chính. Trong khoảng hơn một thập kỷ, từ cuối những năm của thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 (1990 - 2003), quân đội Mỹ và đồng minh đã tiến hành bốn cuộc chiến tranh quy mô lớn chống lại các nước độc lập có chủ quyền, bất chấp dư luận, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc (chiến tranh vùng Vịnh 1990-1991; chiến tranh Nam Tư 1999; chiến tranh Apganixtan 2001 và chiến tranh Irắc 2003). Gần đây là việc quân đội Mỹ và NATO tiến hành các cuộc chiến tranh hoặc can thiệp quân sự ở Trung Đông - Bắc Phi nhằm lật đổ các chế độ “cứng đầu” và thiết lập chế độ mới theo Mỹ và phương Tây. Vậy sao lại cho rằng quân đội “trung lập về chính trị” hoặc “không can thiệp về chính trị”!

Hai là, quân đội bao giờ cũng mang bản chất giai cấp. Quân đội là một thành phần của nhà nước, là công cụ bạo lực vũ trang của nhà nước để bảo vệ thành quả mà lực lượng chính trị cầm quyền có được qua các cuộc đấu tranh giành quyền lực. Lịch sử ra đời và phát triển của các quân đội trên thế giới cho thấy, quân đội là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, là sản phẩm của cuộc đấu tranh giai cấp, mang bản chất giai cấp sâu sắc, không có quân đội phi giai cấp, siêu giai cấp, quân đội trung lập và càng không có quân đội chung chung. Quân đội mang bản chất của giai cấp tổ chức xây dựng, giáo dục, rèn luyện và sử dụng nó. Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội là phục vụ cho mục tiêu, lý tưởng của giai cấp đã tổ chức ra nó. V.I. Lê-nin đã khẳng định: “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị, đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ, giả nhân, giả nghĩa của giai cấp tư sản…”.

Thực tiễn trên thế giới cho thấy, quân đội của bất kỳ quốc gia nào cũng là một lực lượng chính trị quan trọng mà bất cứ nhà nước nào, giai cấp cầm quyền nào cũng phải nắm lấy để bảo vệ quyền lợi chính trị và kinh tế của mình. Việc hô hào quân đội chỉ phục tùng nhà nước, không phục tùng Đảng Cộng sản thực chất là tuyên truyền cho sự chuyển hóa lập trường chính trị của giai cấp công nhân sang lập trường chính trị của giai cấp tư sản, lôi kéo quân đội tham gia vào chính trị của giai cấp tư sản. Trên cơ sở đó, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong quân đội và trong xã hội, để khi có đủ điều kiện sẽ tiến hành lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà không cần đến chiến tranh.

Ba là, thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời từ các phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng, được Đảng ta và Bác Hồ kính yêu sáng lập và rèn luyện để giành và giữ chính quyền cách mạng, nên quân đội ta là một lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Quân đội ta là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh “vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”. 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta luôn là lực lượng chính trị trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Điều đó được thể hiện trước hết ở sự thống nhất về mục tiêu chiến đấu của Quân đội với mục tiêu chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Trong 70 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện chiến đấu thắng lợi. Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, mà cốt lõi là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chăm lo xây dựng bản chất giai cấp công nhân gắn liền với xây dựng tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội ta là một bài học thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã kiểm nghiệm và khẳng định tính đúng đắn của bài học đó. Ngay từ ngày đầu thành lập, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã được tổ chức theo mô hình có chi bộ Đảng lãnh đạo; bên cạnh người đội trưởng, có một cán bộ chính trị chuyên làm công tác chính trị theo đường lối của Đảng…

Chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội và tăng cường xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là hai mặt của quá trình xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; đòi hỏi phải vạch trần sự phi lý và nguỵ tạo của quan điểm đòi “phi chính trị hóa” quân đội; đồng thời, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung vào các giải pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức và chính sách, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận rõ mọi âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, kiên định vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta, trong đó có đòi hỏi “phi chính trị hóa quân đội”. Sinh thời, V.I. Lê-nin đã cảnh báo: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta. Nếu chúng ta do sai lầm mà gây ra sự chia rẽ thì tất cả sẽ sụp đổ”. Cho dù các thế lực thù địch có nhiều mưu ma chước quỷ hiểm độc đến đâu, song chúng cũng không thể đạt được mục đích chuyển hóa hòng làm cho quân đội ta “đứng ngoài chính trị” hoặc “trung lập về chính trị”./.