Ngày 21/5, tại Quảng Ninh, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân đã tổ chức Hội nghị Sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 05 năm thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân"; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 – 2019).


Văn nghệ chào mừng Hội nghị.

5 năm qua Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động (CVĐ) sát với thực tiễn tình hình, yêu cầu nhiệm vụ. Trận địa chính trị, tư tưởng được giữ vững và tăng cường; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, xây dựng đoàn kết quân dân; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Lữ đoàn.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện CVĐ đã xuất hiện các mô hình trong công tác chính trị, tư tưởng như “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Cán bộ giáo dục chính trị, làm tư tưởng giỏi”; mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Đi dân nhớ, ở dân thương” trong xây dựng nông thôn mới; trong huấn luyện có mô hình “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”; mô hình “5 không”  trong huấn luyện Chiến sĩ mới; mô hình “Vườn, ao, chuồng, giàn”, “Vườn rau chuyên canh tập trung”; mô hình “3 cần, 2 tận dụng” tiết kiệm vật tư để xây dựng cảnh quan, môi trường đơn vị... Phong trào “Bát nước thao trường”, “Bữa ăn do phụ nữ đảm nhiệm”; phong trào “Thanh niên Lữ đoàn 147 Hải quân xung kích, sáng tạo; đoàn kết, lập công; bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc”, mô hình “Quần chúng tâm sự, góp ý với đảng viên”…được triển khai rộng khắp, đem lại hiệu quả thiết thực.

Thủ trưởng Lữ đoàn trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Tại hội nghị, Đảng ủy Lữ đoàn 147 đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong trong thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2014-2019./.

Tin, ảnh: Đoàn Hiệp