Ban CHQS huyện đã phối hợp tốt các cơ quan, ban, ngành tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, mục đích của việc sáp nhập, nhất là tham mưu chính xác trình độ năng lực đội ngũ cán bộ quân sự các xã, thị trấn, các thôn đội trưởng nhằm kịp thời kiện toàn ban chỉ huy quân sự cơ sở.

Cán bộ Ban CHQS huyện Như Xuân kiểm tra vật chất huấn luyện và công tác phòng chống lụt bão của xã Xuân Qùy

Chúng tôi về Ban CHQS huyện Như Xuân, một trong những địa phương nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) và là Đơn vị Quyết thắng năm 2018 của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và được Trung tá Lê Văn Trung, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện cho biết: “Có được kết quả đó là nhờ những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng (QS-QP)”.

Mới đây, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho huyện tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ và thực binh huy động quân nhân dự bị. Trong điều kiện quân dự bị của huyện đa số đi làm ăn xa, nhiều đồng chí làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… để hoàn thành chỉ tiêu được giao, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã ra nghị quyết chuyên đề, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Nhờ đó, trong thực binh huy động quân nhân sự bị, toàn huyện đạt tỷ lệ hơn 80%, được trên đánh giá cao.

Không riêng cơ quan quân sự huyện, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo kịp thời của Ban CHQS huyện, Ban CHQS các xã, thị trấn đã bám sát chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, tham mưu trúng, đúng, kịp thời, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn về nhiệm vụ QS-QP; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các đối tượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP.

Theo đồng chí Dương Văn Mạnh, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện thì trong những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ huyện vững chắc; thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, tham mưu xử trí đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Ban CHQS huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, nhất là đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện, diễn tập sát thực tế chiến đấu. Từ năm 2018 đến nay, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt giỏi và chỉ đạo các ban, ngành, xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ bảo đảm sát với điều kiện thực tế, an toàn tuyệt đối”.

Được biết, hằng năm, với sự tham mưu hiệu quả của Ban CHQS huyện, công tác tuyển quân được triển khai chặt chẽ, bảo đảm công bằng, dân chủ, chất lượng, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng hợp lý, lấy chất lượng chính trị, độ tin cậy làm chính; lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, phúc tra bảo đảm về số lượng, chất lượng, đặc biệt là trong huy động tham gia huấn luyện. Đến nay đã sắp xếp quân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang huyện còn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng nông thôn mới ở địa bàn khó khăn, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh…

Tuy nhiên theo chia sẻ của lãnh đạo huyện Như Xuân thì điểm nổi bật của công tác tham mưu quân sự quốc phòng trong 2 năm qua của cơ quan quân sự huyện phải nói đến hiệu quả tham mưu về mảng QS-QP đối với việc sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố, xã, thị trấn. Ban CHQS huyện đã phối hợp tốt các cơ quan, ban ngành tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, mục đích của việc sáp nhập. Nhất là tham mưu chính xác trình độ năng lực đội ngũ cán bộ quân sự Ban CHQS các xã, thị trấn, các thôn đội trưởng nhằm kịp thời kiện toàn ban chỉ huy.

Theo sự giới thiệu, chúng tôi đến xã Xuân Quỳ, địa phương mà trong năm 2018 đã hoàn thành sáp nhập thôn bản, năm 2019 này xã sẽ được sáp nhập nguyên trạng vào xã Hoa Quỳ, trở thành xã mới lấy tên Hoa Quỳ, chúng tôi có cuộc trao đổi cởi mở với các đồng chí trong Ban CHQS xã. Chị Vi Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên và anh Lê Văn Quang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã đều cho biết: “Chưa rõ mình sẽ đảm nhiệm cương vị gì sau sáp nhập nhưng luôn vui vẻ sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công bởi hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ tổ chức sẽ căn cứ vào trình độ năng lực cá nhân để bố trí và những lợi ích thiết thực đối với hệ thống chính trị ở cơ sở mà chủ trương đúng đắn này mang lại”./.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng