Quang cảnh khai mạc hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thượng tá Hà Văn Tùng, Phó Đoàn trưởng-Tham mưu trưởng nhấn mạnh: Trước yêu cầu đổi mới hội thi, hội thao tàu tốt năm 2019 đòi hỏi mỗi đơn vị và cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng trách nhiệm của mình tham gia với lòng nhiệt tình và ý thức vươn lên giành kết quả cao nhất. Hội thao cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ học tập, trao đổi kinh nghiệm trong bầu không khí đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau.

Tham gia hội thi có tất cả các tàu thuộc biên chế và cán bộ, thủy thủ đơn vị. Hội thao huấn luyện tàu tập trung chiến thuật toàn tàu, hội thao ngành tổng hợp, ngành cơ điện; điều lệnh và công tác Đảng, công tác chính trị.

Hội thi tàu tốt và hội thao huấn luyện tàu năm 2019 nhằm kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành, trình độ năng lực quản lý chỉ huy và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đội ngũ nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo chức trách. Qua hội thi, làm cơ sở để rút kinh nghiệm cho cán bộ, nhân viên các cấp công tác huấn luyện, quản lý vũ khí trang bị, kỹ thuật đáp ứng với công tác đo đạc, biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển của đơn vị.

Thi cấp cứu thương binh trên tàu.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức Hội  thi tàu tốt và hội thao huấn luyện tàu năm 2019  khẳng định: Các tiểu ban chấm thi và giám khảo làm việc khách quan, công tâm, chính xác và trực tiếp chỉ ra điểm mạnh, yếu để cấp ủy, chỉ huy các đơn vị dự thi có biện pháp khắc phục; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thi.

Dự kiến Hội thi kết thúc vào ngày 26/3./.

Tin ảnh: Vũ Anh - Phong Lê