Đảm bảo chất lượng bữa ăn, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. 
(Ảnh: Thành Tâm)

Lữ đoàn 962 (tiền thân là Đoàn 962) được thành lập vào ngày 19/9/1962 có nhiệm vụ tổ chức các bến bãi, tiếp nhận, cất giữ, vận chuyển vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn một lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng với Đoàn 125 làm nên huyền thoại “Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Lữ đoàn còn gặp nhiều khó khăn đội ngũ cán bộ còn thiếu so với biên chế; đời sống gia đình một số cán bộ, chiến sĩ còn gặp nhiều khó khăn; thời tiết, thiên tai, lụt bão diễn biến phức tạp; vũ khí, trang bị kỹ thuật đã qua nhiều năm sử dụng, xuống cấp nhanh, vật tư thay thế thiếu đồng bộ.

Trước thực trạng đó, làm thế nào để xây dựng Lữ đoàn thực sự VMTD, có khả năng SSCĐ cao, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy – Chỉ huy Lữ đoàn đã bàn bạc, thống nhất nhiều chủ trương, biện pháp và cách làm thiết thực. Đơn vị đã cụ thể hoá các nội dung xây dựng đơn vị VMTD thành các chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng, trong đó tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá: “Đột phá về nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện, SSCĐ; Đột phá về đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; Đột phá về công tác tham mưu, giúp việc của các cơ quan và thực hành chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên”.

Nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện, SSCĐ

 Trong công tác SSCĐ, cấp uỷ, chỉ huy các cấp lãnh đạo quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ của Tư lệnh Quân khu và của các cấp. Đột phá nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu: tổ chức luyện tập thành thục các phương án SSCĐ, sát điều kiện thực tế, tăng cường tổ chức báo động chuyển trạng thái SSCĐ, xử lý các tình huống theo chỉ lệnh của Tư lệnh Quân khu; từ đó nâng cao khả năng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị trong sẵn sàng chiến đấu không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trong huấn luyện, đột phá về đổi mới phương pháp huấn luyện của cán bộ, nhất cán bộ cấp phân đội; tăng cường huấn luyện đêm; huấn luyện thực hành sát với điều kiện thực tế chiến đấu và vũ khí trang bị hiện có của đơn vị; tổ chức hành quân rèn luyện nâng cao sức bền bỉ, dẻo dai cho bộ đội; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập CH - CQ 1 bên, 1 cấp theo kế hoạch của Quân khu và vận chuyển Trung đoàn 3 (Sư đoàn 330, Quân khu 9) làm nhiệm vụ A2 trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ. Tổ chức diễn tập vòng tổng hợp cho 3 Tiểu đoàn, bắn đạn thật cho các đối tượng đều đạt khá, giỏi và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.

Đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật

Lữ đoàn thường xuyên quán triệt các chỉ thị, quyết định, qui định, hướng dẫn của các cấp về công tác xây dựng nền nếp chính quy và chấp hành kỷ luật. Lữ đoàn tập trung đột phá vào nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ qui định của Quân đội, đơn vị; thực hiện đúng chế độ công tác, làm việc theo chức trách, nhiệm vụ, kế hoạch, lịch công tác đã được phê duyệt. Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý kỷ luật với quản lý tư tưởng, quản lý con người với quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật và cơ sở vật chất…Việc xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực; 100% cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc, có nền nếp chế độ làm việc, sinh hoạt, học tập và công tác, chế độ hàng ngày, nội vụ vệ sinh bảo đảm gọn sạch, thống nhất, không có kỷ luật nghiêm trọng, đơn vị bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Tâm)


Làm tốt công tác tham mưu, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao

 Các cơ quan làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất giúp cho cấp ủy, chỉ huy các cấp; kịp thời nắm bắt tình hình đề xuất các chủ trương, biện pháp giải quyết dứt điểm những hạn chế yếu kém. Nâng cao chất lượng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các đơn vị thực hiện theo phương trâm: “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”. Giải quyết các công việc nhanh, gọn, tiện lợi, không chồng chéo; thường xuyên sâu sát, kiểm tra, giúp đỡ đơn vị khắc phục các khâu yếu, mặt yếu. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì có nhận thức tốt, nhiệt tình trách nhiệm cao trong công việc; gương mẫu trong lời nói và hành động. Luôn gần gũi, cởi mở, gắn bó với cấp dưới. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm Quy định những điều đảng viên không được làm. Nâng cao nhận thức chính trị, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, xây dựng Đảng bộ TSVM; duy trì nghiêm kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, Lữ đoàn đã thực hiện tốt công tác đảm bảo hậu cần, tài chính và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Duy trì 2/2 bếp ăn đạt tiêu chuẩn “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; quản lý chặt chẽ việc trao đổi hàng hóa 2 chiều và công tác tiếp phẩm; cấp phát đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn hậu cần cho các đối tượng. Công tác vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe bộ đội được quan tâm thường xuyên, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,4%. Triển khai xây dựng các công trình Quân khu đầu tư theo kế hoạch; công tác xăng dầu, vận tải phục vụ kịp thời cho các nhiệm vụ. Chấp hành nghiêm quy chế lãnh đạo công tác tài chính, mua sắm vật tư trang thiết bị hậu cần, quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất hậu cần, tài chính được giao.

Đảng ủy Lữ đoàn tập trung xây dựng cho cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh. Trong đó, Đảng ủy Lữ đoàn coi trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưỏng, nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cốn bộ cấp ủy, chủ trì các cấp. Đồng thời, gắn công tác xây đựng Đảng với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng người cán bộ, đảng viên trở thành “hạt nhân” đoàn kết, tấm gương rèn luyện cho chiến sĩ, quần chúng noi theo. Trong đó, cán bộ chủ trì các cấp thực hiện tốt phương châm “nêu gương, tình thương, trách nhiệm”; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưỏng, chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sĩ; xử lý hài hòa các mối quan hệ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Với tinh thần chủ động, kiên quyết, kiên trì, đề cao trách nhiệm của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp, Đảng bộ Lữ đoàn đã tạo được sự chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng. Kết quả phân tích chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2018: có 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 98,6% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát triển đảng viên mới đạt 120% chỉ tiêu nghị quyết năm. Các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2018-2020 nghiêm túc, thành công tốt đẹp.

Việc lựa chọn đúng khâu đột phá đã tạo động lực mạnh mẽ để Lữ đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thực sự là hạt nhân, nòng cốt thúc đẩy phong trào phát triển đồng đều, vững chắc. Đây là nền tảng, cơ sở quan trọng để Lữ đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động trong thời gian tới./.

 
Thượng tá Lê Thanh Nhã