Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại phiên họp
 
Trong 6 tháng đầu năm, công tác thi đua khen thưởng đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Phong trào thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, đã kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân, nêu cao ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý, toàn quân đã đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện Ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ X.
 
Tích cực đổi mới, sáng tạo thi đua gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Ba khâu đột phá, gồm đột phá về tổ chức, biên chế; đột phá về huấn luyện và đào tạo; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự. Nâng cao hiệu quả thi đua trong công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và các mặt bảo đảm khác. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Công tác khen thưởng được tiến hành công khai, minh bạch, kịp thời; gắn kết chặt chẽ với thi đua, tạo động lực quan trọng, trực tiếp, góp phần xây dựng các tổ chức, cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

Phiên họp cũng xác định những nội dung trọng tâm thi đua trong 6 tháng cuối năm, trong đó: Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chủ động chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội. Tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt Ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Tổ chức tốt các hoạt động trọng điểm: Phát động và tổ chức phong trào thi đua "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức đợt thi đua cao điểm và chương trình giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân nhân kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng đơn vị trực thuộc Bộ, chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X làm điểm cho toàn quốc./.

Tin, ảnh: Minh Khánh