Nội dung tập huấn trong Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ CTĐ&PTTN Quân đội năm 2019 tại trường Đại học Chính trị. (Ảnh: QĐ)

Những năm qua, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25 - Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Chỉ thị 42-CT/BBT của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Chính trị đã thường xuyên quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực đã được các cấp bộ Đoàn trong Nhà trường tổ chức có hiệu quả, như: sinh hoạt học tập chính trị; hội thi giáo dục lý tưởng cách mạng; diễn đàn, tọa đàm thanh niên, triển lãm chuyên đề… Qua đó, góp phần bồi dưỡng, xây dựng lớp ĐVTN Nhà trường có lý tưởng cách mạng trong sáng, vững tin theo Đảng, luôn khát vọng được học tập, cống hiến và trưởng thành.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, phần lớn học viên trường Đại học Chính trị sau khi tốt nghiệp sẽ đảm nhiệm chức danh Chính trị viên phó Đại đội, Bí thư chi đoàn. Bám sát đặc điểm này, những năm qua công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) của Nhà trường đã xuyên được đổi mới theo sự phát triển của mục tiêu, yêu cầu đào tạo; cung cấp bài học thực tiễn sinh động, thiết thực để ĐVTN, học viên trải nghiệm, tích lũy hành trang, kỹ năng công tác đảng, công tác chính trị, kỹ năng công tác Đoàn, phục vụ tốt cho quá trình công tác tại đơn vị.

Những hoạt động thực tiễn luôn là bài học bổ ích đối với học viên trường Đại học Chính trị. (Ảnh: QĐ)

Theo đó, tổ chức Đoàn các cấp đã thường xuyên xung kích, tích cực, tổ chức tốt các phong trào thi đua như “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”; “Thanh niên Nhà trường thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với việc thực hiện các tiêu chí học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng loạt mô hình hoạt động, cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả đã và đang lan tỏa mạnh mẽ. Nổi bật là các mô hình: “Đoàn viên thanh niên nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong thi, kiểm tra”; “Chi đoàn học tập tốt”; “Bộ ba cùng tiến”; “Tuần học thanh niên”, “Giờ thảo luận thanh niên”, “Tuần làm việc kiểu mẫu”, “Mỗi tuần một ngữ cảnh tiếng Anh”… ở các tổ chức Đoàn đơn vị học viên. Mô hình “Đôi bạn giảng tốt”, “Hội giảng thanh niên”, “Mỗi ngày 5 từ mới, mỗi tuần một cấu trúc mới”, “Chi đoàn viết báo”,… ở Chi đoàn cơ sở khoa giáo viên. Mô hình “Kíp tuần tra 3 nhất”,  “Giữ xe tốt, lái xe an toàn”, “Tuần làm việc kiểu mẫu”,... của tổ chức Đoàn các đơn vị bảo đảm, phục vụ huấn luyện...Thượng sĩ Đỗ Trung Linh, học viên Tiểu đoàn 7 chia sẻ: “Các phong trào hoạt động, mô hình công tác Đoàn phong phú tại Nhà trường đã tạo cho chúng tôi môi trường thuận lợi để rèn luyện, tích lũy những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng hoạt động thực tiễn. Đây thực sự là hành trang quý báu cho người cán bộ Đoàn sau này”.

Đặc biệt, tự hào với danh hiệu “Trường Đoàn” trong Quân đội, trường Đại học Chính trị cũng là đơn vị thường xuyên được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị giao nhiệm vụ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ CTĐ&PTTN cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trong toàn quân. Thông qua những hoạt động này đã giúp Nhà trường khẳng định rõ uy tín, thương hiệu với các tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn trong và ngoài Quân đội. Thiếu tướng Trần Quang Trung, Chính ủy trường Đại học Chính trị cho biết, việc tổ chức các hoạt động CTĐ&PTTN luôn được Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với phương châm “Phù hợp, thiết thực, hiệu quả”. Từ đó, vừa trang bị kiến thức vừa bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động CTĐ&PTTN cho người học bảo đảm sát với mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Nhà trường.

Ghi nhận những kết quả nói trên tuổi trẻ trường Đại học Chính trị đã được Trung ương Đoàn và Tổng cục Chính trị tặng nhiều phần thưởng như: Bằng khen đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chiến dịch Hè tình nguyện các năm 2018, 2019; Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” (giai đoạn 2012 - 2015) của Trung ương Đoàn; Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong tổ chức, hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” của Bộ Quốc phòng; Bằng khen tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi do Trung ương Đoàn tổ chức... Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, Nhà trường đã có 36 lượt tổ chức Đoàn, 428 lượt ĐVTN được biểu dương, khen thưởng; 46 lượt ĐVTN được tặng Danh hiệu “Gương mặt thanh niên tiêu biểu”; hơn 600 lượt ĐVTN được tặng Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; 08 lượt tổ chức cơ sở đoàn và 16 cán bộ, ĐVTN được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; Tổng cục Chính trị tặng Cờ “Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” cho 5 tổ chức cơ sở đoàn và tặng Bằng khen cho 15 cán bộ, ĐVTN.

Thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp ở trường Đại học Chính trị sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động CTĐ&PTTN; chú trọng đưa học viên tham gia những hoạt động thực tiễn; đồng thời, đa dạng hóa các phong trào thi đua và các mô hình hoạt động có hiệu quả để trực tiếp bồi dưỡng, rèn luyện học viên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; xây dựng Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực, xứng đáng với danh hiệu “Trường Đoàn” trong Quân đội./.

Tạ Quang Đạo