Báo cáo viên Lữ đoàn 681 tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ, đảng viên Công an tỉnh Bình Thuận


Chiều 13/6, tại Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận. Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho hơn 100 cán bộ, đảng viên thuộc lớp đối tượng 4, Công an tỉnh Bình Thuận.

 

Tại Hội nghị, Báo cáo viên Lữ đoàn đã trực tiếp thông tin, định hướng đến cán bộ, đảng viên Công an tỉnh Bình Thuận về: thực trạng các vùng biển, đảo của Việt Nam; âm mưu, thủ đoạn, động thái của các bên có liên quan đối với Biển Đông; quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, của Tổ quốc hiện nay; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới, làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

 

Hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên Công an tỉnh Bình Thuận về tình hình biển, đảo của Việt Nam; Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Lữ đoàn 681 Hải quân và công an tỉnh Bình Thuận; làm cơ sở tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh Xuân Vũ - Xuân Nguyên