Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tham gia hướng dẫn, giúp đỡ người dân huyện Mường Nhé
phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Điện Biên là tỉnh cực Tây Bắc của Tổ quốc với trên 400 km đường biên giới; trong đó tuyến biên giới tiếp giáp Lào là 360 km, tiếp giáp Trung Quốc là hơn 40,68 km. Với 29 xã biên giới thuộc 4 huyện giáp biên, khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên có 24.029 hộ, 115.559 khẩu thuộc 16 dân tộc anh em sinh sống.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trong những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên tuy được cải thiện song vẫn còn khá nhiều khó khăn, thiếu thốn; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn tương đối cao (trên 43%)...

Bám sát đặc điểm đó, xác định việc thực hiện chính sách dân tộc vừa là một nhiệm vụ chính trị, vừa là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ BĐBP đối với đồng bào các dân tộc, thể hiện bản chất, truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, Đảng ủy, Chỉ huy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện Chỉ thị 572-CT/QUTW ngày 5/10/2012 của Quân ủy Trung ương về “Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới”.

Theo đó, công tác dân tộc đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đưa vào Nghị quyết lãnh đạo và các chương trình hành động, kế hoạch công tác hàng tháng, quí và cả năm. Đồng thời, chủ động lồng ghép việc thực hiện công tác dân tộc với chương trình phối hợp cùng các sở, ban, ngành khác như: Chương trình phối hợp "Xây dựng điểm sáng văn hóa vùng biên giới" với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chương trình "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật" phối hợp với Sở Tư pháp; chương trình "Vận động phụ nữ biên giới", phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; chương trình phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh về “Tăng cường công tác vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới"...

Phát huy vai trò nòng cốt, Đảng ủy, Chỉ huy 17 đồn biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh Điện Biên đã chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 29 xã thuộc 4 huyện biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và địa phương. Đã có hàng vạn lượt cán bộ, chiến sỹ “quân hàm xanh” vượt mọi khó khăn gian khổ, bám sát địa bàn, thực hiện “ba bám, bốn cùng” với đồng bào. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến của lực lượng BĐBP tỉnh Điện Biên đã thu hút trên 26,5 vạn lượt người dân biên giới tham gia; qua đó giúp bà con các dân tộc vùng biên nắm vững chính sách dân tộc của Đảng; nhận thức đầy đủ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và những chính sách đồng bào được thụ hưởng.

Đồng chí Lù Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé (Điện Biên) cho biết: Vượt lên những khó khăn của huyện biên giới, những năm qua, lực lượng BĐBP trên địa bàn đã thực sự đồng hành cùng người dân vùng biên trong tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc; qua đó góp phần giúp bà con phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Song song với đó, điểm nổi bật trong thực hiện chính sách dân tộc của lực lượng BĐBP tỉnh Điện Biên đó là công tác tuyên truyền, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc đã được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Thông qua các hình thức như tuyên truyền tập trung, tuyên truyền tại các phiên chợ, phát thanh bằng tiếng dân tộc…, cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Điện Biên đã kịp thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng những khó khăn, bức xúc trong đời sống nhân dân để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Nhờ vậy, đại đa số đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới đã luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe theo kẻ xấu di cư tự do, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự... Đồng bào cũng tích cực tham gia cùng chính quyền và BĐBP đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên, với phương châm “thiết thực, phù hợp, hiệu quả”, các đồn biên phòng đứng chân trên tuyến biên giới của tỉnh còn thường xuyên trực tiếp giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, nâng cao đời sống và giữ gìn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc. Đến đầu năm 2018, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên đã điều động 29 cán bộ có kinh nghiệm tăng cường cho 29 xã biên giới giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã; tham mưu cho cấp ủy các địa phương thành lập 61 chi bộ thôn (bản), bồi dưỡng kết nạp 974 đảng viên, góp phần xóa 46 bản chưa có đảng viên…Những người lính “quân hàm xanh” còn trực tiếp làm chủ đầu tư nhiều dự án trọng điểm về sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng gần 20 công trình dân sinh; vận động trên 4.100 hộ định canh, định cư  và gần 9.400 hộ dân tộc Mông di cư quay về nơi ở cũ; tu sửa, làm mới hơn 310 km đường giao thông nông thôn và gần 57 km kênh mương thủy lợi; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 10.000 lượt người dân... Chính những việc làm cụ thể, những phần việc thiết thực đó đã và đang trực tiếp góp phần hiện thực hóa các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước nơi biên cương Tây Bắc của Tổ quốc.

Chủ động khắc phục khó khăn, thường xuyên bám sát địa bàn biên giới, những người lính biên phòng Điện Biên đã trở thành lực lượng quan trọng trong thực hiện các chính sách dân tộc; qua đó vừa củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vừa tăng cường sức mạnh tổng hợp và thế trận biên phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia./.

Bài, ảnh: Phan Anh