Đồng chí Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương
 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PT)

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường; đại biểu Cục Nhà trường, Cục Quân huấn/Bộ Tổng Tham mưu; Văn phòng, Cục Cán bộ, Cục Tuyên huấn/Tổng Cục chính trị; đại biểu Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam; Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam...

Năm học 2018 - 2019, Trường Đại học Chính trị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện hoạt động phân tán; lưu lượng học viên tiếp tục tăng, đội ngũ cán bộ, giảng viên còn thiếu so với biên chế; vừa ổn định, vừa tiếp tục xây dựng, củng cố doanh trại, thao trường, giảng đường, nơi làm việc. Song, với ý thức trách nhiệm chính trị cao trước Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bám sát tinh thần đổi mới, tiếp tục thực hiện và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, chỉ thị của Bộ Quốc phòng; bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, chuyên sâu” đúng đối tượng, lấy thực hành là chính; thực hiện “Thực học, thực nghiệp”; cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể lực lượng sư phạm Nhà trường đã phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, tích cực đổi mới, với nhiều mô hình, cách làm hay, vượt qua khó khăn thu được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt công tác.

Nhà trường đã có nhiều biện pháp đột phá, tích cực nghiên cứu, đổi mới, hoàn thiện quy trình, nội dung, chương trình đào tạo, mở rộng địa bàn thực tập cho học viên theo chủ trương của Bộ. Chủ động xây dựng kế hoạch tự khảo sát và định hướng đầu tư trang thiết bị đào tạo theo mô hình “Nhà trường thông minh” tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025; có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; cải cách hành chính; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động dạy - học.  

Trường Đại học Chính trị luôn là điểm sáng trong đổi mới các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của toàn quân. Cùng với đó là sự phát triển của phong trào nghiên cứu khoa học, trong đó có nhiều đề tài có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của Nhà trường; đồng thời cung cấp luận cứ khoa học tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối chính sách về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chúc mừng, biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường trong năm học vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: Sự nghiệp quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra nhiều vấn đề vừa mang tính thờisự, khẩn trương, cấp bách, vừa mang tính cơ bản, lâu dài. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Các thế lực phản động, thù địch đang đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; lợi dụng những vấn đề nhạy cảm để kích động, gây rối, bạo loạn, làm mất ổn định chính trị, xã hội…

Mặt khác, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới đặt ra yêu cầu cao xây dựng Quân đội về chính trị. Trường Đại học Chính trị là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu KHXH&NV, hợp tác đào tạo quốc tế, cung cấp đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên KHXH&NV, góp phần xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh... Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu: Nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; nhạy bén và có chủ trương, biện pháp cụ thể nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chủ động đón đầu, triển khai xây dựng mô hình "Nhà trường thông minh" với bước đi phù hợp, vững chắc, hiệu quả.

 

Đồng diễn chào mừng năm học mới. (Ảnh: PT)

Cũng tại Lễ khai giảng, đại diện cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường đã phát biểu cảm tưởng thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học mới 2019 - 2020. Lễ Khai giảng kết thúc sau phần diễu duyệt đội ngũ và màn đồng diễn chào mừng năm học mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm học 2019 - 2020, với sự quan tâm cua Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn nhà trường, tin tưởng Trường Đại học Chính trị sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, xây dựng Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực xứng đáng với truyền thống "Trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt"./.

 

Quang Đạo - Phạm Thìn