Công tác huấn luyện luôn được Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 679 quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả (Ảnh: PA)

Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân là đơn vị tên lửa đất đối hải thuộc Quân chủng Hải quân, có nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, bảo vệ, giữ vững chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Đây vừa là niềm vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm nặng nề đối với Lữ đoàn, nhất là trong bối cảnh tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 679 đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sĩ chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điểm nhấn đầu tiên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở Lữ đoàn 679 đó là Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đặc biệt quan tâm, đề cao vai trò của công tác tư tưởng, nhất là xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ, ý chí quyết tâm đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ. Hàng năm, Lữ đoàn luôn tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên; giáo dục đột kích theo nhiệm vụ gắn với giáo dục truyền thống của Bộ đội Hải quân anh hùng.

Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát nội dung của Chỉ thị 05, các chuyên đề, chủ đề về học tập và làm theo Bác để xây dựng kế hoạch “học tập”, “làm theo” sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tạo động lực hướng vào nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí, khí tài; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện, rèn luyện.

Cùng với đó, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu trước mọi tình huống, Lữ đoàn 679 đã đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện gắn với đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện. Chỉ huy các cấp đã tập trung xây dựng, quản lý chặt chẽ kế hoạch huấn luyện, tăng cường phân cấp huấn luyện, gắn phân cấp với phân rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện. Đồng thời, tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện, nhất là đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Lữ đoàn chú trọng làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, xem đây là khâu then chốt. Đi liền với duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng tập huấn cán bộ theo phân cấp, Lữ đoàn đã tổ chức nhiều buổi tọa đàm, trao đổi chuyên môn giữa cán bộ đã công tác lâu năm, có nhiều kinh nghiệm với cán bộ, sĩ quan trẻ để bổ sung kiến thức, phương pháp huấn luyện; phối hợp với Học viện Kỹ thuật quân sự, Viện Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân, Viện Kỹ thuật Hải quân... tổ chức các lớp bồi dưỡng những nội dung mới, chuyên sâu về chuyên ngành tên lửa đất đối hải.

Nhờ những giải pháp đồng bộ đó, chất lượng huấn luyện, trình độ quản lý, khả năng khai thác, làm chủ vũ khí, khí tài trang bị kỹ thuật tại Lữ đoàn 679 đã không ngừng được nâng cao; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm của Lữ đoàn thường xuyên có 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, góp phần thiết thực nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thực hành huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 679 (Ảnh: PA)

Theo đồng chí Đại tá Phạm Văn Quý, Chính ủy Lữ đoàn 679, trước yêu cầu xây dựng Quân chủng tiến thẳng lên hiện đại và sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, Lữ đoàn đã phát động và chỉ đạo đẩy mạnh phong trào tự học, vươn lên, làm chủ vũ khí, khí tài trong toàn đơn vị. Thời gian qua, việc giao đề tài tự học, tự nghiên cứu cho sĩ quan các trạm, đội… đã bước đầu thu được kết quả khả quan. Đối với quân nhân chuyên nghiệp, Lữ đoàn phân chia thành các đối tượng theo năm công tác và giao đề tài nghiên cứu sửa chữa cho các nhóm thợ kỹ thuật. Qua đó, đã khơi dậy lòng say mê, tinh thần sáng tạo, ham học hỏi, nhất là của đội ngũ cán bộ, thợ kỹ thuật trẻ, tạo hiệu ứng tích cực trong đơn vị. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2016 - 2018, Lữ đoàn đã giao hơn 60 đề tài tự học cho sĩ quan các trạm, đội… Qua nghiệm thu, kiểm tra đánh giá của Lữ đoàn đạt kết quả tốt, thiết thực củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tay nghề, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ, nhân viên các cấp.

Có thể thấy, với nhiều biện pháp đồng bộ và những cách làm sáng tạo, hiệu quả, Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân đã và đang đạt được nhiều kết quả tiêu biểu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy. Đó chính là cơ sở bảo đảm để Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực sự xứng đáng là “lá chắn thép” nơi vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống vẻ vang “Đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, làm chủ kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu”./.

Bài ảnh: Phan Anh