Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo cấp vụ 2018
11:29 11/08/2018
(ĐCSVN) – “Việc thi tuyển chức danh lãnh đạo cán bộ quản lý cấp vụ và tương đương của Ban Tuyên giáo Trung ương lần này nhằm đảm bảo tuyển chọn được cán bộ lãnh đạo có đầy đủ phẩm...