Đồng chí Lương Khánh Thiện - tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước
09:55 11/10/2018
(ĐCSVN) - Đồng chí Lương Khánh Thiện đã nêu một tấm gương sáng về ý chí cách mạng kiên cường, tuyệt đối trung thành và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.