​Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp
16:09 11/10/2018
(ĐCSVN) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, để nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, cần tăng cường giám sát của 5 cơ quan liên...