Thành phố thông minh – Động lực đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững
16:40 11/10/2018
(ĐCSVN) - Đó là chủ đề của Hội nghị chào mừng 20 năm Ngày thành lập Hiệp hội Đô thị Khoa học thế giới (WTA), do UBND tỉnh Bình Dương, thành phố Daejeon (Hàn Quốc), Hiệp hội Đô thị...