Tập trung củng cố cơ sở đảng yếu kém, tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng Đảng
16:18 11/10/2018
(ĐCSVN) – Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý, tiếp tục chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững...