Hà Nội: Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII)
19:35 11/10/2018
(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết số 39-NQ/TW; kiện toàn tổ...