Kiên định lý tưởng, con đường cách mạng vô sản và Chủ nghĩa Mác - Lênin
09:32 07/11/2018
(ĐCSVN) - Trước Tượng đài V.I. Lênin, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I. Lênin, nguyện kiên định thực hiện lý...