Việt Nam sẽ tham gia đối thoại tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
00:10 07/12/2018
(ĐCSVN) - Vừa qua, Việt Nam đã chính thức nộp Báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III cho Hội đồng Nhân quyền...