64 doanh nghiệp tham dự Hội chợ hàng Việt Nam năm 2018 tại Myanmar
21:39 14/12/2018
(ĐCSVN) – Bên cạnh việc trưng bày giới thiệu các loại sản phẩm thế mạnh của Việt Nam, Hội chợ hàng Việt Nam năm 2018 (Vietnam Expo 2018) còn có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc...