Kiều bào hiến kế xây dựng hành lang kinh tế Đông Tây
22:03 31/12/2018
(ĐCSVN) - Chiến lược Logistics phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây khu vực Bắc Trung bộ là chủ đề chính của Hội thảo Việt kiều kết hợp đầu tư phát triển vùng Bắc Trung bộ do...