PVN phải đoàn kết, dám nghĩ, dám làm
22:58 11/01/2019
(ĐCSVN) – Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) phải đoàn kết, dám nghĩ, dám làm; qua đó, xây dựng Tập đoàn phát triển mạnh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và...