Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hợp tác của ngành Y tế cả nước
22:33 26/02/2019
(ĐCSVN) - Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải quyết những vấn đề mà lãnh đạo TP trăn trở lâu nay, Hà Nội rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hợp tác của ngành Y...