Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội khỏe sinh viên Khối các cơ quan Trung ương
15:31 23/03/2019
(ĐCSVN) - Ngày hội sinh viên khỏe Khối các cơ quan Trung ương là sân chơi lành mạnh, bổ ích nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe, là động lực phát triển văn hóa, văn nghệ thể dục...