Hướng dẫn thủ tục công nhận vận hành thương mại cho 98 nhà đầu tư điện mặt trời
16:30 25/03/2019
(ĐCSVN) - Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến thời điểm ngày 30/6/2019 - thời hạn mà các nhà đầu tư điện mặt trời được hưởng mức giá bán điện 9,35 cent/kWh theo Quyết định...