Khuyến khích các xã đăng ký sản phẩm cho Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”
21:11 03/04/2019
(ĐCSVN) - Đó là lưu ý của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây...