Xây dựng kênh thông tin nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên
18:36 10/04/2019
(ĐCSVN) – Thời gian tới, Đảng ủy Khối cần xây dựng kênh thông tin, thực hiện các cuộc điều tra xã hội học để nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối...