Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương, định đô ở Cổ Loa
17:34 15/04/2019
(ĐCSVN) - Các hoạt động kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương, định đô ở Cổ Loa nhằm giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Ngô Quyền, khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại của Ngô...