Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về tình hình Venezuela
11:55 03/05/2019
(ĐCSVN) – Nga và Mỹ theo đuổi những lập trường trái ngược nhau về vấn đề Venezuela. Tuy nhiên, Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về điều này.