Kiểm tra việc thực hiện chương trình phát triển kinh tế trên địa bàn Thủ đô
21:46 07/05/2019
(ĐCSVN) - Ngày 7/5, các đoàn kiểm tra của BTV Thành ủy Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về "Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh...