Sudan: Các bên đàm phán chuyển giao quyền lực
18:35 14/05/2019
(ĐCSVN) – Hội đồng Quân sự chuyển tiếp Sudan (TMC) và các lực lượng đối lập của Liên minh Tự do và Thay đổi đã nhất trí về một cơ cấu quyền lực và hệ thống quản trị đất nước.