Bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng
16:18 22/05/2019
(ĐCSVN) – Công tác phát hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian qua luôn được nhân dân rất quan tâm và ủng hộ. Trong nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực,...